NST-2005

NST-9

NST-2009

NST-4

NST-2007

NST-2004

NST-2002.2

NST-3.2L

Acil Stop Rölesi yada Güvenlik Rölesi çalışma şekli ile normal Kontaktörlü yada Röleli sistemlerden bağımsızdır.Ancak Bu sistemler ile entegre halde çalışırsa Güvenlik gereği ,Emniyetli bir devre oluşturmuş olur.Güvenlik Röleleri bir çok emniyet uygulamasında kullanabilir.Bunlardan Acil stop, Güvenlik bariyeri,Güvenli Manyetik sensörler gösterilebilir.Bu veya buna benzer emniyetli cihazlardan gelen sinyaller herhangi biri veya birden fazlası kesildiği takdirde, sistemi derhal keser ve yeniden aynı sinyaller sistemden gelse dahi sistem harici bir Reset yada sistem ok sinyali almadan tekrar aktif hale geçmez.Bu tip emniyet özellikleri bakımından tam güvenli sistemlerdir.Ayrıca bazı modellerde farklı iki kare dalga sinyalini bekleyen ve onay gelmeden sistem çalışmasına izin vemeyen Güvenlik röleleride mevcuttur.